مرکز تصویربرداری پزشکی نصرنبوی

مرکز تصویربرداری پزشکی نصر نبوی

MRI (5/1 تسلا)

سي تي اسکن  اسپیرال

سونوگرافي (معمولي، داپلر رنگي)

راديوگرافي دیجیتال

ماموگرافی دیجیتال

سنجش تراكم استخوان

پانورکس دیجیتال

تامین اجتماعی

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه سلامت (خدمات درمانی)

بیمه ایران

نیروهای مسلح

بیمه البرز

بیمارستان بانک ملی

بیمه آسیا

بیمه کوثر

بیمه دی

بیمه سینا

بانک ملت

بیمه شورای نگهبان

بیمه نوین

بیمه دانا

بانک صادرات

بیمه رازی

بیمه نفت فلات قاره

بیمه کمک رسان ایران (S.O.S)

بیمارستان امام رضا (ع)

آدرس

اسلامشهر، شهرك سعيديه، کوچه اديب 14 ، جنب بيمارستان امام رضا( ع)

تلفن

9-56149057

فکس

56149068

تلگرام

09375341009

ساعات کاری

شبانه روزی

دسته» مراکز دکتر محمد اطهری